top of page

Setkání osob pečujících o děti s autismem

Zúčastnila jsem se jako přednášející „Setkání osob pečujících o děti s poruchou autistického spektra včetně dětí s touto poruchou“, které proběhlo v sobotu 27. 8. 2016 v Radovesnicích u Kolína a dojmy, pocity, prožitky, uvědomění,… ve mně stále ještě doznívají.

Jednalo se o moji premiéru, být ve společnosti těchto lidí a bylo to pro mě nevšední, výjimečné a zajímavé setkání, kde jsem měla možnost nahlédnout více do oblasti života těchto osob i dětí.

Celý tento den byl naplněn lidským teplem, vřelostí, laskavostí, tolerancí, láskou a hlavě ochotou se podělit – sdílet vlastní zkušenosti, inspirovat ostatní vlastními prožitky, novými možnostmi, způsoby, cestičkami vedoucími k nastolení harmonie a radosti do života.

Potřeby všech zúčastněných byly uspokojeny a naplněny i díky tomu, že jeden ze zakladatelů dal pro tento účel k dispozici svůj rodinný dům, zahradu, týpí, trampolínu, ….a zejména své srdce stejně, jako všichni, kdo se jakkoliv podíleli na zajištění a organizaci této akce.

Touto cestou děkuji všem, kdo je spojen s Nadačním fondem Kateřiny Sokolové AutTalk a přeji radost a lásku na této smysluplné cestě.

Srdečně Vlaďka Břachová

Nejnovější
Archiv
Tagy
bottom of page