top of page

Kurz Metamorfní techniky – leden 2020

Všechny vás srdečně zdravím.

Máme tady adventní čas. Tento čas není jen obdobím příprav na svátky, ale hlavně obdobím zpomalení, rozjímání, uvnitřňování se, klidu, ticha a lásky.

Pojďme se společně zpomalit, naladit se na sebe a mnohé si uvědomit.

Já v tomto čase vypisuji další termín na krásný a pro život důležitý kurz „Metamorfní technika a život v souvislostech“ (25.1.2020)

Jsem vděčná, že vám tuto techniku mohu nabídnout. Již řadu let zažívám a vnímám její obrovský dosah a její potenciál, který v tuto chvíli nejsem schopna dohlédnout.

Doporučuji každému, kdo chce proměňovat sebe, ne druhé, aby začal prenatálním obdobím, ve kterém se vytváří „základna“ pro náš život po narození. Je to „základna“, ze které se následně vztahujeme k samotnému životu.

Přijďte se seznámit s tímto důležitým tématem „Vstupu do života v těle“ a naučit se Metamorfní techniku, s jejíž pomocí mohou být uvolněna stará duševní traumata, strachy a stresy, které podvědomě ovlivňují naše životy.

Zvu tedy každého, koho zajímá téma prenatálního období a vnímá jeho důležitost,…..prostě přijďte maminky a tatínkové budoucí (proměníte si svoje traumata a vytvoříte tak vhodné podmínky pro vaše budoucí děti), maminky a tatínkové současní (proměníte si svoje traumata, čímž ovlivníte svoje děti, které budete také umět opečovat) , přijďte babičky i dědečkové (proměníte si svoje traumata, čímž ovlivníte svoje děti i vnoučata, které budete také umět opečovat).

Na kurzu se techniku naučíte a bude ji moci hned v praxi aplikovat.

Velmi se těším na všechny, které přivede zvědavost, touha po změně sebe sama a svého prožívání a chuť vykročit jinudy a jinak.

Je to možnost, jak uzdravovat sami sebe, své děti, své blízké i „vzdálené“.

Srdečně Vlaďka

Nejnovější
Archiv
Tagy
bottom of page