top of page

Cyklus tří, tematicky na sebe navazujících kurzů za účelem pochopení naší existence, našeho života a nás samotných VSTUP DO ŽIVOTA V TĚLE – ŽIVOT V TĚLE – OPUŠTĚNÍ TĚLA

Vstup do života v těle

Metamorfní technika a život v souvislostech

Náš život tady na Zemi nezačíná až okamžikem narození, ale okamžikem početí.

 

V prenatální období (= období vývoje dítěte v matčině lůně) jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky, vytvořil se zde základ pro náš budoucí život. Je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny.
 

Metamorfní technika (nazývaná též jako „Motýlí masáž“) je příjemná a relaxační metoda pro uvolnění duševních traumat, strachů a stresů vzniklých v prenatálním období (období v lůně matky). Je vhodná pro každého, pro děti, pro těhotné ženy, pro dospělé, pro staříčky, pro zdravé i nemocné. 

 

Více informací o Metamorfní technice získáte zdeReference o proběhlých kurzech najdete zde a zde.

O kurzu:

Na kurzu budou předány informace důležité pro žití a chápání života ve všech jeho souvislostech, včetně souvislostí s vesmírnými principy, tzn., že se seznámíte s pravou podstatou existence a naučíte se „Metamorfní techniku“prakticky provádět. Dozvíte se, na jakém principu vlastně masáž - dotek funguje, jaké má dosahy, co se děje během a po aplikaci a také, jaké změny mohou ve vašich životech nastat.

Také budeme meditovat, uvnitřňovat se, zakoušet, jaké je to být v Srdci... 

Je početí začátek nebo konec?

 

Kdy:

30. 9. 2017, od 9.00 hod. do 19.00 hod.; Od  8.30 hod. bude probíhat prezence a úhrada zbývající části ceny.

 

Kde:

Studio Kruh života, Náměstí Míru 3, Plzeň

Cena:

1 690,- Kč, (pokud nebude hrazeno více kurzů najednou – více informací najdete na konci tohoto sdělení)

 

Jak uhradit?

Nevratnou zálohu ve výši 690,- Kč uhraďte nejpozději do  20. 9. 2017 na č. ú. 2681930287/0100 (do poznámky pro příjemce napište své příjmení a název kurzu). Zbývající část bude hrazena na místě.

 

Jak se přihlásit?

 

1.možnost:

Přes e-mail vladka.brachova@seznam.cz  napište svoje Jméno a příjmení,  a název kurzu, na který se přihlašujete.

Do předmětu emailu uveďte „Metamorfní technika“.

2.možnost:

Přes kontaktní formulář na webu v části Kontakty, kde uvedete stejné údaje jako do e-mailu, tj. svoje Jméno a příjmení,  a název kurzu, na který se přihlašujete. Do předmětu emailu uveďte „Metamorfní technika“. Jakmile bude záloha připsána na účet, jste přihlášeni.

 

Co s sebou?

  • Přezůvky, pohodlné oblečení, poznámkový blok.

  • Sedět je možno na židlích nebo na zemi.  V tom případě si přineste s sebou meditační polštář či karimatku, deku, apod., dle vlastního uvážení. (Nějaké množství karimatek, poštářků a dek je k dispozici.)

  • V ceně je drobné občerstvení, káva a čaj.

  • Na oběd je možné jít do nějaké restaurace v okolí dle vlastního výběru – na oběd bude přestávka 2 hodiny, cca 12.00 – 14.00 hodin.                


Lektorka:

Ing. Vladislavá Břachová, více zde.   

Pro toho, kdo se takto rozhodne, mohu být po nějakou dobu průvodcem na jeho cestě k sobě samému.

Termíny: 

1. VSTUP DO ŽIVOTA V TĚLE - Metamorfní technika a život v souvislostech - 30. 9. 2017

2. ŽIVOT V TĚLE - Vědomí sebe sama - Láska - Sebeláska - Sebepoznání - 14. 10. 2017

3. OPUŠTĚNÍ TĚLA - Smrt - Přechod do světla - 12. 11. 2017

 

Kurzovné a výše záloh v případě účasti a platby více kurzů najednou:

 

Platba za jeden kurz: 1 690,- Kč, nevratná záloha 690,- Kč

Platba za dva kurzy: 3 000,- Kč, nevratná záloha 1 000,- Kč

Platba za tři kurzy: 4 200,- Kč, nevratná záloha 1 400,- Kč

 

Pro jakoukoli výše uvedenou variantu platí shodný termín úhrady nevratné zálohy (ve výši 690,-, 1 000,- Kč i 1 400,-Kč ), a tj. 20. 9. 2017.

Těším se na vás.

Srdečně Vlaďka Břachová

bottom of page