top of page

Hlubinná regresní terapie

je cestou osvobození se skrze sebepoznání. Někoho k této technice vede silná touha po sebepoznání, někoho jen touha po úlevě a uzdravení.

 

Regrese je nástroj, pomocí něhož můžeme dohledat a léčit původní příčiny našich potíží (pomocí HRT lze řešit různé strachy, nespavost, úzkosti, závislosti, fóbie, trémy, problémy ve vztazích, sebevědomí, deprese, bolestné reakce na ztrátu blízké osoby, noční můry, zdravotní potíže….), které nám nedovolují prožít naplněný život v radosti a zdraví.

 

Při HRT procházíme po časové ose (časová osa = chronologicky uspořádané paměťové záznamy všeho, co jsme prožili) a snažíme se zvědomit všechny nevědomé obsahy původní traumatické události a znovuprožitím uvolnit potlačený emocionální náboj nebo určíme konkrétní téma, vlastnost, postoj, které chceme zpracovávat a zvědomujeme si tento postoj skrze přijímání a uvědomění tak dlouho, až je náš vztah k postoji, pocitu, myšlence,…neutrální. 

 

Mnoho našich potíží má kořeny v  prenatálním období (k řešení tohoto období je velmi vhodná a účinná Metamorfní technika) a v dětství. Tady se rozvíjí naše osobnost a nastavuje sebehodnota (sebeláska).

 

Část tohoto života jsme již prožili. Ne vždy můžeme změnit bezprostřední okolnosti svého života, ale vždy můžeme změnit svůj postoj (uvědomění) k těmto okolnostem a důsledku toho i své prožívání života. Cestou hlubokého poznání, pochopení, uvědomění a následného přijetí máme možnost osvobodit se ze svého vnitřního vězení.

bottom of page