top of page

Cesta života v souvislostech

Pochopení života v souvislostech spočívá ve vnitřní cestě každého z nás. 

 

Díky vnitřní cestě pochopíme životní souvislosti, odhalíme vlastní jedinečnost a tato cesta se stane nitkou, která nás všechny propojuje.

 

Smyslem mého konání je předávat jednoduchým, každému srozumitelným způsobem, informace a upřímně se podělit o své vlastní prožitky a zkušenosti. Podělit o to, jaká byla a je moje životní cesta a inspirovat vás, abyste zahájili svou vnitřní cestu ve snaze nastolit ve svém životě harmonii, mír, štěstí a objevili své vlastní mistrovství.

 

Ne vždy můžeme změnit bezprostřední okolnosti svého života, ale vždy můžeme změnit svůj postoj (uvědomění) k těmto okolnostem a v důsledku toho i své prožívání života.

 

K tomu vám nabízím mnou ozkoušené i osvědčené 

"Najděme tanec, který si přejeme tančit.

Naučme se jeho kroky.

Naučme se tančit svůj tanec, aniž bychom při tom šlapali na nohy ostatním.

Sdílejme taneční parket." - Jasmuheen

bottom of page