top of page

GDPR

Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ 46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

bottom of page