top of page

Meditace

Provázím meditacemi, pomocí nichž je možné vytvořit prostor, kde může nastat skutečné celistvé léčení.

Kdy v přítomnosti, v atmosféře přijetí a důvěry obracíme pozornost dovnitř, do svého Srdce.

SRDCE je místem spočinutí a ukotvení v hlubině nejen sebe, ale i v hlubině Universa. Je místem, kde se může utišit vnitřní válka konfliktů a protichůdných tendencí a vládu může přebrat vrozená síla zdraví, kde vnímáme, že vládu přebírá něco, co nás přesahuje, co je ale zároveň v našem samotném základu. Právě zde probíhá nejhlubší léčení.

Meditace je jedna z možností, jak žít a konat v přítomnosti, v Lásce, ze Srdce, ze svého bodu Ticha a klidu.

Atlantská transformační meditace

bottom of page