top of page

Dne 26. 9. 2015, prostřednictvím mé velmi blízké kamarádky, krásné a lásky - plné bytosti paní Milušky Kocurové  (autorky knihy Metody myšlení nového tisíciletí), jsem obdržela zprávu od bytosti světla, že skrze mě, pokud o to požádám, bude přicházet následující "léčení" formou ATLANTSKÉ TRANSFORMAČNÍ MEDITACE.

                       

S Láskou a úctou ke všem energiím, které přichází, jsem požádala a otevřela se této možnosti.

 

Srdečně Vlaďka Břachová

Atlantská transformační meditace 

Lidstvu jsou v této době dány možnosti, jak se rychle vyrovnat s minulostí a navýšit potřebné vibrace.

 

Tyto techniky jsou dávány všem lidem ve známost, je to veliký dar lidstvu.

 

ATLANTSKÉ LÉČENÍ

 • Pomáhá vyrovnat se s minulými životy, se zatížením, které si duše nese.

 • Pomáhá zbavit se starých křivd a utrpení.

 • Pomáhá odpustit staré viny, kdy jsme někomu ublížili zneužitím moci, nebo zbavit se křivd, kdy jsme zase my byli v roli oběti a nechali si ubližovat.

 • Pomáhá vyčistit a harmonizovat vnitřní prostředí těla.

 • Pomáhá rozpustit bloky v podvědomí a špatné naprogramování mysli způsobené našimi myšlenkami a skutky.

 • Člověk se začíná rozvzpomínat, proč se narodil právě v této době a jak on může pomoci planetě vzestoupit. 

 

Atlantským léčením dále dochází

 • ke zklidnění psychiky

 • k léčení oslabených míst v těle

 • k harmonizaci jemnohmotných těl

 • k aktivaci DNA

 • ke zvýšení vibrací

 • k napojení se na naše Vyšší Já

 • k aktivaci Boží jiskry v nás, k napojení na vyšší zdroj, na informační topole.

 

bottom of page