top of page

Nabídka

Vykonávám  a nabízím dál pouze to, co nezasahuje přímo, ale díky čemuž se v nás i kolem nás vytváří prostor pro to, aby mohlo dojít k uvolnění a rovnováze, a to jak v naší tělesné formě a psychickém stavu, tak k uvolnění a rovnováze v celém našem bytí. Prostor, ve kterém dochází k nejhlubšímu celistvému léčení.

Pracuji ze Srdce (ze svého Středu, Neutrálního bodu, z bodu Ticha a klidu), které je místem, kdy každý můj "dotyk" je dotykem Srdce, bez posuzování a záměrů cokoliv v druhém člověku měnit, upravovat,.....naopak, že tímto "dotykem" umožňuji, aby se projevily a působily síly, které jsou řízeny něčím, co nás převyšuje, což je často nazýváno "vrozenou moudrostí našich těl a univerzální, vesmírnou inteligencí". 

flower-of-life-7330221__340 (1).webp
bottom of page