Transformativní koučink

PRÁVĚ TEĎ!

PŘOČ?

TEĎ JE TA CHVÍLE POROZUMĚT SOBĚ A POROZUMĚT ŽIVOTU.

Pokud máš chuť porozumět, jsi ochotný si povídat a společně to zkoumat a objevovat, pak je to vše, co potřebuješ. Když přijdeš, vydáme se společně na cestu.

Neboj, není to nic složitého, ani náročného, nemusíš mít žádné zvláštní znalosti, nadání, vzdělání ani předpoklady.

Transformativní koučink je zejména - o povídání si, o naslouchání, o snění, o uvědomování si,
o objevování a všímání si - je o změněném člověku a následně změněném životě a jeho prožívání. Porozumět sobě znamená porozumět životu.

 
Transformativní koučink nabízí mnohem víc, než jen vyřešit „jednotlivost“ – konkrétní emoci, situaci, vztah,… Naopak, nabízí možnost porozumět všemu, s čím se v životě setkám.


To, co se tímto snažím sdělit, to krásně vystihuje čínské přísloví:

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den.

Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život.“

tranformační koučink.png