top of page

Cyklus tří, tematicky na sebe navazujících kurzů za účelem pochopení naší existence, našeho života a nás samotných VSTUP DO ŽIVOTA V TĚLE – ŽIVOT V TĚLE – OPUŠTĚNÍ TĚLA

Život v těle

Vědomí sebe sama - Láska – Sebeláska – Sebepoznání

Setkání je pro ty z vás, kdo chcete vstoupit na cestu sebepoznání. Láska je nejmocnější síla ve Vesmíru a umí vyléčit vše, co je nefunkční a nevyřešené uvnitř každého člověka a mezi lidmi navzájem. Láska začíná Sebeláskou.

Někdy (a někdy docela často) máme pocit, že se točíme v začarovaném kruhu, že v životě zažíváme stále stejné
či podobné situace a věci, nedaří se nám navazovat a vytvářet harmonické vztahy, domníváme se, že stále něco musíme, snažíme se, vysvětlujeme a zaplétáme se do sítí Života, které jsme si sami upletli, …………..prostě, nejsme naplněni radostí, štěstím a Láskou.

 

Pojďme se učit milovat sami sebe, mít se rádi a vážit si sebe. Vedení i řešení najdeme uvnitř sebe sama.

 

Reference o proběhlých kurzech najdete zde a zde.

O kurzu:

Na sebe a na naše životy nahlédneme například formou jednoduchého testu, zjistíme, jak jsme na tom  „Tady a teď“, jaké  programy, scénáře a tendence nás ovládají  a hlavně,  co s tím můžeme udělat.

Na kurzu budou předány informace důležité pro žití a chápání života ve všech jeho souvislostech, důležitých pro pochopení pravé podstaty existenece.

Budete mít možnost najít odpovědi na otázky:

Žiji život svobodně, v radosti a lásce?

Vyjadřujeme to, kým skutečně jsme? Vyjadřuji to, kým skutečně jsem?

Jsem toto tělo, jsem žena či muž,…?

Také budeme meditovat, uvnitřňovat se, zakoušet, jaké je to být v Srdci.

 

Kdy:

14. 10. 2017, od 9.00 hod. do 19.00 hod.; Od  8.30 hod. bude probíhat prezence a úhrada zbývající části ceny.

Kde:

Studio Kruh života, Náměstí Míru 3, Plzeň

Cena:

1 690,- Kč, (pokud nebude hrazeno více kurzů najednou – více informací najdete na konci tohoto sdělení)

 

Jak uhradit?

Nevratnou zálohu ve výši 690,- Kč uhraďte nejpozději do 4. 10. 2017 na č. ú. 2681930287/0100 (do poznámky pro příjemce napište své příjmení a název kurzu). Zbývající část bude hrazena na místě.

 

Jak se přihlásit?

 

1.možnost:

Přes e-mail vladka.brachova@seznam.cz  napište svoje Jméno a příjmení,  a název kurzu, na který se přihlašujete.

Do předmětu emailu uveďte „Život v těle“.

2.možnost:

Přes kontaktní formulář na webu v části Kontakty, kde uvedete stejné údaje jako do e-mailu, tj. svoje Jméno a příjmení,  a název kurzu, na který se přihlašujete. Do předmětu emailu uveďte „Život v těle“. Jakmile bude záloha připsána na účet, jste přihlášeni.

 

Co s sebou?

  • Přezůvky, pohodlné oblečení, poznámkový blok.

  • Sedět je možno na židlích nebo na zemi.  V tom případě si přineste s sebou meditační polštář či karimatku, deku, apod., dle vlastního uvážení. (Nějaké množství karimatek, poštářků a dek je k dispozici.)

  • V ceně je drobné občerstvení, káva a čaj.

  • Na oběd je možné jít do nějaké restaurace v okolí dle vlastního výběru – na oběd bude přestávka 2 hodiny, cca 12.00 – 14.00 hodin.                


Lektorka:

Ing. Vladislavá Břachová, více zde.   

Pro toho, kdo se takto rozhodne, mohu být po nějakou dobu průvodcem na jeho cestě k sobě samému.

Termíny: 

1. VSTUP DO ŽIVOTA V TĚLE - Metamorfní technika a život v souvislostech - 30. 9. 2017

2. ŽIVOT V TĚLE - Vědomí sebe sama - Láska - Sebeláska - Sebepoznání - 14. 10. 2017

3. OPUŠTĚNÍ TĚLA - Smrt - Přechod do světla - 12. 11. 2017

 

Kurzovné a výše záloh v případě účasti a platby více kurzů najednou:

 

Platba za jeden kurz: 1 690,- Kč, nevratná záloha 690,- Kč

Platba za dva kurzy: 3 000,- Kč, nevratná záloha 1 000,- Kč

Platba za tři kurzy: 4 200,- Kč, nevratná záloha 1 400,- Kč

 

Pro jakoukoli výše uvedenou variantu platí shodný termín úhrady nevratné zálohy (ve výši 690,-, 1 000,- Kč i 1 400,-Kč ), a tj. 20. 9. 2017.

Těším se na vás.

Srdečně Vlaďka Břachová

bottom of page