top of page

Osobní zkušenost a postoj ke stravování a zeleným potravinám

Nyní, vám napíšu pár slov o tom, jak jsem to měla a mám já se zelenými potravinami a stravováním a pár slov o nich.

Zelené potraviny (ZP) znám a užívám, mnoho let. Jako první to byla chlorella, tenkrát, před více než 10 lety, ještě od jiné firmy, pak se přidala spirulina a ječmen. Asi 8 let užívám ZP.

Můj život byl velmi bohatý na zážitky a zkušenosti. Prošla jsem různými výživovými směry, měla jsem různé názory, postoje a hlavně zkušenosti, které mě nakonec dovedly  sem, do tohoto bodu.

V tomto bodě jsem si plně vědoma, že všechno souvisí se vším a vše se navzájem ovlivňuje.
Že, nejmoudřejší je příroda, jejíž jsme součástí, a že stačí ji respektovat a důvěřovat.

Pochopila jsem, že nikdy nebudu znát, jak to všechno v lidském organismu funguje, ani nebudu znát všechno o výživě, a že to nevadí, že to nepotřebuji. To, co potřebuji, je vidět a chápat život (tedy i své tělo) v souvislostech a umět naslouchat a komunikovat se svým tělem, rozumět jeho řeči. A tak se nesnažím stát odborníkem na fungování lidského těla, ani odborníkem na výživu. (věda o výživě je jedním z nejmladších odvětví vědeckého zkoumání. Celý život zkoumají souvislosti mezi výživou
a zdravím, denně přicházejí nové objevy a fakta).                                                 

Nyní vím, že otázka správné výživy je zcela osobní a individuální záležitostí, je ovlivněna mnoha jedinečnými a specifickými okolnosti každého jedince. Každý jsme originál a naše reakce na vše, s čím se v životě setkáme, jsou jedinečné. Stejně je tomu s reakcí našeho organismu při zařazení ZP.

 

Dnes jsou ZP základem mého jídelníčku (to mně přináší klid, protože vím, že nebude nutričně strádat)
a to další si k  tomu přidávám dle toho, co vnímám, že moje tělo potřebuje. Také vím, že zelené potraviny je to nejlepší, co pro sebe můžu udělat, a že nic lepšího se v dnešní době nenabízí, není k dostání.

 

Dnes už není možné vrátit se ke stravovacím návykům minulosti, i když má mnoho lidí tendenci označovat stravu našich předků za zdravou a správnou. Tenkrát tomu tak bylo, tenkrát to fungovalo, ale dnes už by to nefungovalo, neboť půda nemá živiny, vodu a vzduch máme znečištěné, jsme vystaveni záření a způsob dnešního stravování je „rychlý“, dnešní potraviny obsahují barviva, stabilizátory, sladidla, aditiva, konzervační prostředky aj.  Žijeme v době jedové.

 

Aby tělo jako celek dělalo to, k čemu bylo stvořeno a co velmi dobře umí, musí být dobře sycené, čištěné
a musí v něm být nastolena acido - bazická rovnováha. Tohle všechno nám jednoduše a přirozeně zajišťují zelené potraviny.

 

ZP obsahují veškeré vitamíny, minerály, stopové prvky, antioxidanty, aminokyseliny, nukleové kyseliny, enzymy, nenasycené mastné kyseliny, a dokážou nás vyživit, nasytit naše těla, protože jsou KOMPLEXNÍ A PŘIROZENÉ a náš organismus je dokáže beze zbytku využít. Nejsou to potravinové doplňky, tzn. uměle vytvořené kombinace látek.

Detoxikace pomocí ječmene spočívá zejména v podpoře přirozených metabolických pochodů a podpoře činnosti všech vnitřních orgánů, tzn. i těch, které mají na starosti detoxikaci těla.

Pomocí chlorelly dochází k detoxikaci organismu zejména díky obsahu vlákniny. Vláknina je třívrstvá a má obrovskou schopnost vázat na sebe toxické látky vč. záření a vyvést je z těla ven.

To, že organismus průběžně sytím a čistím (ne jen nárazovými detoxikačnímu kůrami, i když i to je skvělé), tím posiluji přirozenou imunitu a díky tomu dochází k průběžné samoléčbě A TO JE PREVENCE vzniku nemocí.

 

Při již existujícím zdravotním problému ZP působí jako více než jen podpůrná pomoc pro lidský organismus

Když již máme nějaký zdravotní problém, nemoc – něco v našem životě není v rovnováze, něco není v pořádku,  tělo se umí samoopravit, ale záleží na celkovém stavu organismu, zda bude mít dostatek sil na svoji vlastní "léčebnou fázi",  zda touto fází úspěšně projde, zda na to má dostatečnou kapacitu.

 

A protože jsou to produkty opravdu čisté, nemusíme dělat žádné pauzy v užívání, jak se uvádí na některých krabičkách jiných dodavatelů ZP na trhu. Ječmen je živá šťáva – ne sušená tráva. Chlorella je chlorella, ne jiné řasy a sinice. Chlorella neobsahuje těžké kovy, pesticidy a jiné zátěže. Píši o zelených potravinách od firmy (více na http://www.gw-int.net), která si jako jediná sama hlídá kvalitu, dělá vlastní rozbory.  Každá šarže je kontrolovaná, prostě jsme v bezpečí. 

Všem nám přeji žít život v radost a zdraví.

Srdečně 

Vlaďka Břachová

bottom of page