top of page

Pochopení života v souvislostech spočívá ve vnitřní cestě každého z nás. 

 

Díky vnitřní cestě pochopíme životní souvislosti, odhalíme vlastní jedinečnost a tato cesta se stane nitkou, která nás všechny propojuje.

 

Smyslem mého konání je předávat jednoduchým, každému srozumitelným způsobem, informace a upřímně se podělit o své vlastní prožitky a zkušenosti. Podělit o to, jaká byla a je moje životní cesta a inspirovat vás, abyste zahájili svou vnitřní cestu ve snaze nastolit ve svém životě harmonii, mír, štěstí a objevili své vlastní mistrovství.

 

Ne vždy můžeme změnit bezprostřední okolnosti svého života, ale vždy můžeme změnit svůj postoj (uvědomění) k těmto okolnostem a v důsledku toho i své prožívání života.

 

K tomu vám nabízím mnou ozkoušené i osvědčené nástroje.

Srdečně

 

Vlaďka Břachová

"Najděme tanec, který si přejeme tančit.

Naučme se jeho kroky.

Naučme se tančit svůj tanec, aniž bychom při tom šlapali na nohy ostatním.

Sdílejme taneční parket."

- Jasmuheen

Aktuality
bottom of page